Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025

Jeżeli chcesz zapoznać się ze Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 pobierz poniższy plik.