"Lokalny Program  Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 - 2023"  - ankieta dla mieszkańców

W związku z opracowywaniem "Lokalnego  Programu  Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 - 2023" zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców Sandomierza, a także lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut.

"Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023" - ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW Ankieta - rewitalizacja.docx

Dziękujemy!

Szczegółowe informacje dot. Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 – 2023 znajda Państwo na stronie:  http://um.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/rewitalizac...