Burmistrz Sandomierza pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom I spotkania konsultacyjnego poświęconego wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Sandomierza, które odbyło się 21.09.2016. w Ratuszu. 
Miało ono na celu zgromadzenie wszystkich tych, dla których przyszłość Sandomierza nie jest obojętna.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki analiz, diagnoz i badań, w tym analizy wskaźników opisujących stany kryzysowe w mieście oraz propozycje obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Urząd Miejski w Sandomierzu po zebraniu i przeanalizowaniu uwag mieszkańców oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych procesem rewitalizacji udostępnił adres mailowy, na który można przesyłać wnioski i sugestie dotyczące procesu rewitalizacji miasta:

rewitalizacja@um.sandomierz.pl