Spotkanie informacyjne dla 39 Gmin z trzech powiatów Województwa Świętokrzyskiego, które uzyskały dofinansowanie na opracowanie bądź aktualizację Programów Rewitalizacji, w ramach Konkursu dotacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, które zostało zorganizowane przez Departament Polityki Regionalnej, odbyło się w Zamku Królewskim w Sandomierzu 4 listopada 2016 roku.

   Spotkanie rozpoczęło się od wizyty plenerowej na terenie przeznaczonym do rewitalizacji Sandomierza. W spotkaniu oprócz przedstawicieli gmin uczestniczył również  Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który przywitał zebranych gości oraz przedstawił istotę rewitalizacji, jako ważnego, trudnego i długotrwałego procesu służącego wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Nakreślił również tematykę trzech prezentacji przedstawianych na spotkaniu. Jako pierwsi wystąpili:  Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza oraz Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza, którzy w swej prezentacji przedstawili założenia rewitalizacyjne Sandomierza. Jako drugi wystąpił Andrzej Brzozowy ekspert ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji, a także nowe podejście do rewitalizacji jako elementu planowania przestrzennego i kompleksowych działań na rzecz włączenia społecznego w obszarach zdegradowanych.

   Następnie Artur Musiał z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówił zasady ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

   Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem z uwagi na liczne i złożone kwestie, które każdy samorząd jest zobowiązany uwzględnić w swoich planach rewitalizacyjnych.