Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierz na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć obszaru całego Miasta.

Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018r.

Fiszki można składać na sekretariacie Urzędu Miejskiego adres: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz lub przesyłać e-mailem do Lidii Sulickiej-Tworek – Urząd Miejski w Sandomierzu e-mail: lidia.sulicka@um.sandomierz.pl i/lub Rafał Graczkowski – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi etap konsultacji społecznych związanych z aktualizacją „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierz na lata 2016-2023”.

Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego WZÓR FISZKI