Zdjęcia z budowy kanalizacji przy ul. Błonie w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. "Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju".