Lidia Sulicka-Tworek

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 1

27-600 Sandomierz 

pokój 109

tel. 15/815-41-83

e-mail: lidia.sulicka@um.sandomierz.pl

rewitalizacja@um.sandomierz.pl