Katarzyna Kondziołka

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 1

27-600 Sandomierz 

pokój 109

tel. 15/644-01-83

e-mail: katarzyna.kondziolka@um.sandomierz.pl

rewitalizacja@um.sandomierz.pl