Informacja o realizacji „Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Sandomierzu”

Etap I-wykonany

Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie fontanny posadzkowej z nawierzchnią granitową, placu głównego wokół fontanny z płyt granitowych, konwencjonalny plac zabaw dla dzieci młodszych. Posadowiony został budynek WC w formie kontenera. Zlikwidowany „stary szalet” przekształcony został w schronisko dla nietoperzy.

Wykonawca robót: PPH INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, Tarnobrzeg

Wartość umowy 1 998 018, 05 zł brutto

Termin realizacji: 07.07.2018 r.

Etap II – przygotowanie do przetargu

Zakres rzeczowy
Istniejące aleje i chodniki asfaltowe zastąpione zostaną nowymi nawierzchniami. Park będzie wyposażony w odpowiednią ilość ławek, ław, koszy na śmieci i urządzeń zabawowych. Na terenie parku powstanie nowe, nowoczesne oświetlenie. Park będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie podjazdów, zlikwidowanie barier, wprowadzenie linii prowadzących dla osób słabowidzących.
Zróżnicowany poziom nasłonecznienia pomoże na wprowadzenie do parku krzewów i bylin. Zwiększona będzie bioróżnorodność parku poprzez wzbogacenia roślinności o gatunki krzewów i bylin, wprowadzenie domków dla owadów, domków dla ptaków i nietoperzy. Wykonane zostaną nowe trawniki z nasadzeniem drzew z systemem nawodnienia .
Powierzchnia terenu inwestycji- 40591 m2.
Powierzchnia terenów utwardzonych -8221,3 m2
Powierzchnia terenów biologicznie czynnych -29 923 m2

Na początku 2020 roku zostanie zorganizowany przetarg na wykonanie tego etapu.