Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W okresie od dnia 03.08.2019 r. do dnia 02.09.2019 r. na zadaniu pn. „Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1) roboty nawierzchniowe z kostki granitowej,

2) roboty w zakresie nawierzchni wodoprzepuszczalnych,

3) roboty w zakresie montażu urządzeń małej architektury,

4) roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

5) roboty w zakresie montażu tężni.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W okresie od dnia 6.07.2019 r. do dnia 2.08.2019 r. na zadaniu pn. „Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1) roboty fundamentowe,

2) roboty nawierzchniowe z kostki granitowej,

3) roboty nawierzchniowe z materiałów wodoprzepuszczalnych,

3) roboty ogrodzeniowe z profili stalowych,

4) roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W okresie od dnia 07.06.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. na zadaniu pn. „Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1) roboty fundamentowe,

2) roboty nawierzchniowe z kostki granitowej,

3) roboty ogrodzeniowe z profili stalowych,

4) roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

 

W okresie od dnia 6.05.2019 r. do dnia 7.06.2019 r. na zadaniu pn. „Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1) roboty fundamentowe,

2) roboty nawierzchniowe z kostki granitowej,

3) roboty ogrodzeniowe z profili stalowych,

4) roboty instalacyjne przy tężni.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.