Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu założony w 1943r. jako nowy cmentarz miejski, decyzją ówczesnego Burmistrza Sandomierza. Powodem utworzenia nowego cmentarza był brak miejsc grzebalnych na cmentarzach parafialnych. Wyznaczony on został na gruntach majątku Kruków gm. Dwikozy, należących do Fundacji Instytutu św. Ducha. Zlokalizowany u zbiegu ulic Zawichojska-Lubelska.

Administratorem Cmentarza Komunalnego w Sandomierzu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.

• Regulamin Cmentarza

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV.264.2012 RMS z dnia 19 grudnia 2012r - regulamin Cmentarza Komunalnego.pdf

• Cennik opłat 

Załącznik nr 1do uchwały stawki opłat za usługi na Cmentarz Komunalny nr XVIII 167 2015 RMS z dnia 18 listopada 2015r.pdf

Cmentarze, nad którymi opiekę sprawuje Gmina Sandomierz

• Cmentarz Wojenny przy ul. Mickiewicza

• Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej 


PGKiM w Sandomierzu, które jest administratorem cmentarza, informuje o zakończeniu projektu realizowanego w 2016 roku i podaje do wiadomości zainteresowanych osób, że wszelkie informacje odnośnie funkcjonowania cmentarza komunalnego na Krukowie są dostępne pod adresem: http://mogily.pl/cmentarz.sandomierz.komunalny.kru...