Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budzetowy
ul. Przemysłowa 2
27-600  Sandomierz
tel. 15 832 34 22
e-mail :janusz.stasiak@targowiskasandomierz.pl
            biuro@targowiskasandomierz.pl
            ewa.glen@targowiskasandomierz.pl
Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie na terytorium Gminy Miejskiej Sandomierz jej zadań własnych w zakresie :
1. targowisk i hal targowych ,
2. administrowania targowiskami miejskimi
 

Targowiska stałe-całoroczne

1. przy ul. Przemysłowej czynne w każdy dzień tygodnia, całą dobę za wyjątkiem 24 grudnia godz. 16:00 do 26 grudnia godz. 19:00 oraz Wielka Sobota godz. 16:00 do Poniedziałek Wielkanocny godz. 19:00.

2. „Mój Rynek” czynne od poniedziałku do soboty w  godz. od 6:00 do 18:00.

Targowiska-miejsca sprzedaży sezonowe.

1. Mały Rynek 

2. Duży Rynek

3. ul. Opatowska

• Cennik opłat targowych

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII.249.2016 RMS z dnia 13 kwietnia 2016r.Tabela stawki Pl.3Maja, Rynek, Zieleniak.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII.249.2016 RMS z dnia 13 kwietnia 2016r.Tabela załącznik opłat targowych ul. Przemysłowa.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII.249.2016 RMS z dnia 13 kwietnia 2016r.Tabela stawki opłat targowych środ trans.pdf

Zarządzenie nr 82/2017/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.04.2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej prowadzonego przez zakład budżetowy "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu