Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sandomierzu
ul. Przemysłowa 12
telefon: 15 832 36 79, 15 832 23 26, 15 832 28 44 (centrala, sekretariat)
fax:  15 832-28-76
http://www.pgkim.sandomierz.pl 

Zakład Komunikacji Miejskiej – PGKiM Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12 

tel.:15 832 36 79; 15 832 23 26, 15 832 28 44 wew. 22 lub 23
fax: 15 832 28 76
e-mail: zkmsandomierz@op.pl
http://www.zkm.sandomierz.net/

Oczyszczalnia Ścieków - PGKiM Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 9
tel.: 15 832 99 91, fax: 15 832 01 13
dyspozytornia - tel.: 15 832 99 25

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
tel.: 15 832 58 40
fax: 15 832 50 76
http://www.pecsandomierz.pl

www.bip.pec-sandomierz.ires.pl

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.
ul. Przemysłowa 7
tel.: 15 832 34 21, 15 832 34 22
fax: 15 832 37 96, 15 832 00 80