Abonament „Roczny Mieszkańca” (Kartę Parkingową) można wyrobić w budynku UM (pl. Poniatowskiego 3) pokój nr 17

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty

- dowód rejestracyjny

- potwierdzenie opłaty - 24 zł

(po kartę mogą zgłaszać się właściciele bądź współwłaściciele pojazdów, bądź osoba obca z upoważnienia właściciela)

opłatę należy dokonać na konto nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz