• Odpady zmieszane z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są dwa razy w miesiącu w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady zmieszane z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są z częstotliwością podaną w deklaracji w terminie uzgodnionym z operatorem.
  • Odpady zmieszane z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych najczęściej odbierane są raz w tygodniu.
  • Odpady zmieszane z terenu Starego Miasta odbierane są codziennie.
  • Odpady segregowane najczęściej odbierane są raz w miesiącu w terminach podanych w harmonogramie

Terminy odbioru odpadów 2019 r.