W związku z wprowadzanymi od 1.01.2020 r. zmianami w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Sandomierza (m.in. segregacja i odbiór od mieszkańców odpadów biodegradowalnych oraz zmiana stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), Urząd Miejski w Sandomierzu przygotował broszury informacyjne o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Sandomierzu. W najbliższym czasie będą one rozprowadzane wśród mieszkańców Sandomierza. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną broszury >>>„Niech w Sandomierzu nic się nie marnuje!”<<<