Rada Miasta Sandomierza wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, podjęła uchwałę nr XXIII/252/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnych zwierząt i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016 r. (link do uchwały)

program-opieki-nad-zwierzetami.pdf