Podmiot prowadzący: Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

Adres schroniska: ul. Przemysłowa 9a, 27-600 Sandomierz

Godziny dyżurów: 9.00-15.00