W związku z nasileniem się zjawisk przyrody zagrażających życiu i zdrowiu, publikujemy wytyczne dotyczące zasad postępowania na wypadek tych zdarzeń. W szczególności informacja dotyczy następujących zjawisk: powodzi, gwałtownych burz i huraganów, gradobicia, śnieżyc i upałów. Dodatkowo załączona instrukcja zawiera zasady postępowania na wypadek: epidemii i skażeń chemicznych.

W celu zapoznania się z instrukcją, prosimy o pobranie załączonego pliku.

Pliki do pobrania: