KARTA DO GŁOSOWANIA DO POBRANIA

Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Sandomierza na 2020 rok odbywa się:

  • w Biurze Obsługi Interesanta poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
  • poprzez platformę ePUAP.

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy miasta, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze i ukończyli 18 lat.

Jedna osoba może oddać głos tylko na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu przez tą samą osobę, głos będzie nieważny.

Instrukcja głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego za pomocą platformy ePUAP

1. Głosowanie możliwe jest poprzez:

  • pobranie karty do głosowania dostępnej na stronie miasta jako załącznik do Zarządzenia nr 98/2019/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2019 roku, wypełnienie jej i załączenie do pisma wysyłanego do Urzędu,
  • w piśmie wysyłanym do Urzędu należy podać pełną nazwę projektu wraz z kodem projektu.

2. Aby oddać głos na projekt należy posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP:

a) założenie konta na platformie ePUAP:

  • Rejestracja na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne,
  • Potwierdzenie profilu Zaufanego poprzez wypełnienie formularza. Następnie w ciągu 14 dni należy udać się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem.
  • Profil zaufany można potwierdzić również za pomocą bankowości internetowej.

b) głosowanie: 

  • Logowanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • Wybór urzędu, tj. Urząd Miejski w Sandomierzu
  • Wybór tematu z katalogu spraw, np. Inne sprawy urzędowe → najczęściej załatwiane sprawy → pismo ogólne do podmiotu publicznego→ dodanie załącznika, tj. wypełnionej karty do głosowania → wysyłka opatrzona podpisem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego