POMOC W PRZYGOTOWANIU ZADANIA DO ZGŁOSZENIA

Zapraszamy mieszkańców Sandomierza, przygotowujących zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, do skorzystania z pomocy pracowników Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, tel. 15/815-41-37. Wyznaczone osoby pomogą między innymi w ustaleniu szacunkowego kosztu zadania oraz stanu prawnego nieruchomości.

Zachęcamy osoby zaangażowane w tworzenie zadań w Budżecie Obywatelskim, do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Wydziałem Techniczno – Inwestycyjnym w celu umówienia terminu spotkania.

W zakresie procedury Budżetu Obywatelskiego informacji udziela:
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 8-17, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

tel. 15/815-41-79 lub 15/815-41-41

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Osobiście w godzinach pracy Urzędu lub korespondencyjnie:

Biuro Obsługi Interesanta (Urząd Miejski w Sandomierzu)
pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
 

GŁOSOWANIE

Osobiście poprzez  Biuro Obsługi Interesanta  (Urzęd Miejski w Sandomierzu)
pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Korespondencyjnie na adres:
Urząd Miejski w Sandomierzu
pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz