Lista projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego  do realizacji w 2019 roku, 

które uzyskały pozytywną ocenę formalną, merytoryczną
wraz z liczbą oddanych ważnych głosów.

Tytuł projektu

Pozycja

na liście

Liczba głosów ważnych

Wartość projektu

DUŻE PROJEKTY

Sandomierska siłownia plenerowa przy ul. Dr. Zygmunta Schinzla.

Zadanie polega na budowie i wyposażeniu w elementy małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej tzw. „siłowni na wolnym powietrzu”. Projekt propaguje zdrowe oraz aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dla młodzieży jak i osób starszych.

2

260

49 000,00

W zdrowym ciele zdrowy duch!

- budowa siłowni zewnętrznej (ul. Wielowiejska)

Zadanie polega na zaadaptowaniu niewykorzystanej części placu zabaw pod siłownię zewnętrzną oraz montażu oświetlenia solarnego lub ledowego. Projekt stanowi alternatywę dla tradycyjnych siłowni i klubów fitness, dla mieszkańców którzy propagują aktywny tryb życia.

3

247

49 950,00

Zewnętrzne gry podwórkowe

Zadanie będzie realizowane przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej ul. Flisaków. To zestaw wielu gier planszowych i zręcznościowych, które będą służyć dzieciom do zabawy zarówno podczas czasu wolnego jak i atrakcyjnego spędzania przerw między lekcjami.

1

240

50 000,00

MAŁE PROJEKTY

MULTIROOM – multimedialny pokój dla mieszkańców Sandomierza w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Interaktywna przestrzeń, w której odbiorcy – Mieszkańcy Sandomierza – będą mogli korzystać z osiągnięć nowoczesnej techniki w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych .

4

219

25 000,00

PROJEKTY KTÓRE NIE OTRZYMAŁY WYMAGANEJ LICZBY GŁOSÓW

Stop dewastacji Sandomierza – mural

6

2

40 000,00

Platforma dla niepełnosprawnych

- niwelujemy bariery w szkole

5

193

48 000,00

Łączna wartość projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalnym oraz merytorycznym i otrzymały wymaganą liczbę głosów – 173 950,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 proponowane są projekty:

  1. Małe nr: 4 – na kwotę 25 000,00 zł;
  2. Duże nr:1, 2, 3 – na łączną kwotę 148 950,00 zł.