"Późna dorosłość w Sandomierzu"

Pod takim tytułem, 23 sierpnia 2018 r., w sandomierskim Ratuszu odbyło się spotkanie między seniorami z Sandomierza i Nadarzyna w województwie mazowieckim. W wydarzeniu wziął udział Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz Katarzyna Zioło zastępca burmistrza.

   Główną tematyką spotkania była wymiana doświadczeń oraz pomysłów pomiędzy przybyłymi seniorami.

  Spotkanie zainaugurował gospodarz miasta, który witając przybyłych gości z Mazowsza, opowiedział im o historii miasta oraz działalności instytucji senioralnych. Następnie głos zabrała Katarzyna Zioło zastępca burmistrza, która omówiła aspekty dotyczące m.in.wsparcia seniorów przez Urząd Miejski w Sandomierzu.

   Podczas spotkania rozmawiano między innymi o: Sandomierskiej Karcie Seniora oraz Mieszkańca, Uniwersytecie III Wieku i Radzie Seniorów. Omówione zostały również różnego rodzaju udogodnienia przeznaczone dla seniorów, w tym np. darmowe bilety w komunikacji miejskiej dla osób powyżej 70 roku życia, czy też przywileje wynikające z posiadania Karty Seniora. Przytoczono również tematykę imprez dla seniorów, które odbywają się w mieście, w tym m.in. Senioralia, czy też spotkania z dziećmi.

   Na koniec spotkania burmistrz Sandomierza wręczył przybyłym gościom upominki związane z naszym miastem.

                                      Powracamy z przedwojennym teatrem, czyli "Seniorzy w akcji" w Sandomierzu

  Niezmiernie jest nam miło poinformować, iż projekt "Powróćmy z teatrem", przygotowany przez Angelikę Stasiak - animatorkę z Sandomierskiego Centrum Kultury oraz Wiesława Szumielewicza, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu "Seniorzy w akcji".

  Liderzy pomimo dzielącej ich różnicy wieku, postanowili połączyć swoje siły i razem działać na rzecz współpracy międzypokoleniowej w naszym mieście.

  "Powróćmy z teatrem" to podróż w czasie do Sandomierza sprzed 80 lat, gdzie działał amatorski Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Fredry. Projekt ma za zadanie przedstawić młodemu pokoleniu historię teatru oraz przywołać pamięć o sandomierskich animatorach sprzed lat.

  Pierwszym etapem projektu będą międzypokoleniowe warsztaty teatralne, następnie zwartą ekipą (młodzież i seniorzy) wyruszymy do źródeł, gdzie odnajdziemy informacje o teatrze sprzed lat  (muzea, archiwa).

  Kolejny celem będą warsztaty, które pomogą młodzieży i seniorom nauczyć się profesjonalnego montażu filmu i dźwięku. Dzięki współczesnej technologii uczestnicy projektu mają szanse dotrzeć z kamerą do tych, którzy opowiedzą o czasach, kiedy to Sandomierz tętnił życiem kulturalnym, a także podzielą się swoimi wspomnieniami.

  Na koniec dobijemy do Portu Kultury, aby przygotować spektakl, do którego inspiracją będą wspomnienia mieszkańców oraz historia przedwojennego teatru.

  Rekrutacja ochotników, którzy chcą powrócić do teatru sprzed lat, rozpocznie się wraz z początkiem września.

  Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Zdjęcia autorstwa Alicji Szulc - latającej animatorki, wykonane podczas warsztatów dla laureatów II etapu konkursu "Seniorzy w akcji", które odbyły się w czerwcu w Warszawie.