1. Wniosek (załącznik).
2. Należy przygotować NIP bądź KRS, albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki został nadany.
3. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim, pl. Poniatowskiego 3.
4. Aby otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu noclegowego do ewidencji, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., wpłata na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu numer konta: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040.