Instytucje pomocowe Gminy Sandomierz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

Oddział Psychiatryczny
Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 0564

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 05 32

Poradnia Terapii Uzależnień
Szpitala Specjalistycznego
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 07 31

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
(budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 15 832 32 04

Punkt Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sandomierzu
ul. Żydowska 6c
27-600 Sandomierz
tel. 15 644-55-35 w. 21

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny
Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 84 13

Środowisko Dom Samopomocy

ul. Katedralna 5
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 03 95

Świetlica Środowiskowa
ul. Słowackiego 15
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 29 75

„Przystanek Błonie”
ul. Błonie 55
27-600 Sandomierz
tel. 502 408 298


Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

ul. A. Dobkiewicza 8A

dyżur w godzinach od 9.00 do 16.00.


Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Sandomierza w zakresie pomocy osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz osób z problemami uzależnień.

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „NADZIEJA”
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
tel. 502 714 790, 15 811 04 68

Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„TRATWA”
ul. Zawichojska 13
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 27 68

Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu „INTEGRACJA”
ul. Jakubowskiego 5
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 05 67

Stowarzyszenie „Dobrze że jesteś”
ul. Opatowska 13
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 55 32