Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego (M.O.R.O.) znajduje się w strukturach Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W M.O.R.O. można uzyskać informacje dotyczące działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Sandomierza oraz Karty Dużej Rodziny.

***
Kontakt:
Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego
Urząd Miejski w Sandomierzu
ul. Mariacka 1

(dawne Kolegium Językowe)
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 84 13

Zajęcia i dyżury specjalistów prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Sandomierzu odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie realizacji zadania publicznego w ramach programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest finansowany przez samorząd miasta Sandomierza.  

Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie, profesjonalnie i anonimowo.    

***
TELEFONY DO PUNKTU EDUKACYJNO – KONSULTACYJNEGO 
czynne w godzinach dyżurów specjalistów:
15 832 84 13 (T.P. S.A.)

adres mailowy :

e-mail: psyche.sand@gmail.com

e-mail: pek.sandomierz@gmail.com


Harmonogram dyżurów specjalistów w okresie marzec-grudzień 2017- dostępny do pobrania poniżej. 

HARMONOGRAM

Dyżur prawnika z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża w Punkcie Edukacyjno-Konsultacyjnym z dnia 24 przeniesiony został na dzień 30 stycznia w godz. 10-12

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW w 2018 roku W PUNKCIE EDUKACYJNO – KONSULTACYJNYM w Sandomierzu przy ul. Mariackiej 1, współprowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego

Poniedziałek: Psycholog (co 2 tygodnie w II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-20.15) (wyjątkowo w lutym: 19 i 26.02)

Wtorek: Prawnik (co tydzień we wtorki w godz. 16.30 – 18.45)

Piątek: Certyfikowany specjalista do spraw osób uzależnionych, współuzależnionych, przemocy w rodzinie oraz osób w kryzysie (co 2 tygodnie w godz. 15.00 – 18.00)

W przypadku konieczności odwołania dyżuru zostanie on zrealizowany w innym terminie po uprzednim ogłoszeniu zmiany

ULOTKA DO POBRANIA