OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

REGON 005660592, NIP 864-15-44-028

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Słowackiego 17a

Telefon 15 832-05-93 mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Adres E-PUAP: i2y07er3tw/skrytka

 

Godziny pracy

wewn. nr

telefonu

dane personalne pracownika

adres mail

Dyrektor OPS w Sandomierzu

Organizator pomocy społecznej

poniedziałek

08.00-16.00

21

Dorota Tarnawska

dyrektor@ops.sandomierz.pl

Kierownik sekcji świadczeń

17

Dorota Tarnawska

sekcja_swiadczen@ops.sandomierz.pl

Główny Księgowy

19

Elżbieta Posłowska

sekcja_finansowa@ops.sandomierz.pl

Informatyk

18

Łukasz Bąk

informatyk@ops.sandomierz.pl

Koordynator usług opiekuńczych

17

Iwona Olechowska

zastępstwo Agnieszka Basak

Sekcja organizacyjna, kadry

16

Izabela Szczepańska

sekcja_organizacyjna@ops.sandomierz.pl

Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej:

Psycholog,

Asystenci rodzin

wtorek - piątek

07.00-15.00

23

Jadwiga Skubida

Monika Wołos

Agnieszka Stola

Pracownicy Socjalni

12

Anna Barańska

Agnieszka Basak

Ewa Dołowiec

Katarzyna Kołodziej

13

Małgorzata Nowak

Jolanta Kurzępa

Anna Kawalec

14

Marta Zarzycka

Anna Ozdoba

Decyzje

Sekcja świadczeń

Pracownik Socjalny

15

Lucyna Bachowska

Katarzyna Ratajczyk

Ewa Sobieszkoda

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Żydowska 6c

Telefon 15 832-31-60 mail: swiadczenia_rodzinne@ops.sandomierz.pl

 

Godziny pracy

wewn. nr

telefonu

dane personalne pracownika

Sekcja świadczeń rodzinnych

poniedziałek

08.00-16.00


wtorek - piątek

07.00-15.00

22, 26

administrator koordynujący:

Anna Orchowska

swiadczenia_rodzinne@ops.sandomierz.pl

22

referenci sekcji świadczeń

rodzinnych:

Magdalena Szkiełka

Aneta Stec

Marta Wryk

Anna Gajewska

Sekcja dodatków mieszkaniowych

26

25

administrator koordynujący:

Anna Orchowska

referent: Agnieszka Dąbek

Obsługa świadczenia wychowawczego

24

referenci sekcji świadczeń 

rodzinnych:

Monika Baran

Małgorzata Słodownik

Magdalena Zioło

Jednostki funkcjonujące przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu

 

Godziny pracy

wew. nr

telefonu

dane personalne pracownika

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dla Osób Niepełnosprawnych

Intelektualnie i z Zaburzeniami

Psychicznymi

ul. Katedralna 5

27-600 Sandomierz

sds@ops.sandomierz.pl

08.00-16.00


15 832-03-95

Kierownik ŚDS

Agnieszka Klimkiewicz

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Żydowska 6c

piksandomierz@gmail.com

od wtorku do piątku

16.00-18.00

15 832-31-60

wew. 21

wtorek - pedagog/interwencja

kryzysowa

środa - radca prawny

czwartek - psycholog

piątek - instruktor terapii

uzależnień