Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Caritas Diecezji Sandomierskiej
- całodobowa opieka dla mężczyzn;
ul. Trześniowska 13
27-600 Sandomierz
tel.: 15 644 55 85

Schronisko dla Kobiet Towarzystwo Brata Alberta 
- stacjonarna całodobowa opieka nad kobietami w podeszłym wieku;
ul. Lipowa 11
27-500 Opatów
tel.: 15 868 25 33

Diecezjalny Dom Samotnej Matki
ul. Świętokrzyska 21
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 265 37 60

Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej 
- schronienie dla kobiet i dzieci w sytuacji kryzysowej, pomoc terapeutyczna, całodobowo;
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
tel. 041 366-48-47

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy PCK 
- całodobowe utrzymanie, pomoc socjalna, prawna , psychologiczna;
ul. Olkuska 18
25-852 Kielce
tel.: 41 345 90 66

Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy „Wierna Rzeka” 
Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
- całodobowe schronienie dla kobiet w ciąży, matek z małymi dziećmi i ofiar przemocy domowej;
ul. Wierna Rzeka 21
26-061 Piekoszów
tel.: 41 306 47 59

Dom dla Matek z Dziećmi Wspólnota „Chleb Życia” 
- schronisko dla kobiet z dziećmi;
Nagorzyce Roztylice 14
27-425 Waśniów
tel.: 15 869 23 16