Instytucje świadczące pomoc dla osób dotkniętych przemocą z terenu Sandomierza:

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Słowackiego 17 a
27-600 Sandomierz
Pracownicy socjalni pok. nr 1,4,5,7,10
tel.: 15 832 29 04 

Zespół Interdyscyplinarny
ul. Słowackiego 17 a
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 29 04 wew. 17

Punkt Interwencji Kryzysowej  
ul. Żydowska 6 c
27-600 Sandomierz
tel.: 15 644 55 35 w.21

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 84 13

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego 
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 84 13
e-mail: psyche.san@gmail.com


Czynny w godzinach dyżurów specjalistów.
Zajęcia i dyżury specjalistów prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego, odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie realizacji zadania publicznego w ramach programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest finansowany przez samorząd miasta Sandomierza.  
Dyżury specjalistów aktualizowane są, co miesiąc. 

http://www.sandomierz.pl/nasze-miasto/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego-ponownie-czynny,1.html

Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie, profesjonalnie i anonimowo  

 

Urząd Miejski w Sandomierzu
Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego (M.O.R.O)
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 84 13

(wejście obok placu zabaw od strony Pałacu Biskupiego).  Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W M.O.R.O. można uzyskać informacje dotyczące działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Sandomierza, a także odebrać i złożyć wnioski na Kartę Dużej Rodziny. 
 

Grupy samopomocowe AA i Al -Anon  
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz

Urząd Miejski w Sandomierzu 
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
- sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej;
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel.: 15 815 41 52

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu   
Rewir dzielnicowych
ul. Mickiewicza 30
27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 42 33, 15 833 42 85; 15 833 42 42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
(budynek Starostwa Powiatowego) 
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 32 43

Poradnia Terapii Uzależnień 
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 07 31

***

„Niebieska linia” - tel.: 801 12 00 02 
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy, pomaga znaleźć rozwiązania prawne do zastosowania w konkretnej sprawie. 
Telefon działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8.00 do 16.00.
W środy od godzinny 18.00 do 22.00 dyżurują prawnicy, którzy udzielają porad prawnych.
Dodatkowo dyżury prawne w poniedziałki i wtorki od godz. 17.00 do 21.00 pod numerem telefonu: 22 666 28 50.
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
www.niebieskalinia.info

„Pomarańczowa linia” - tel.: 801 140 068 
Ogólnopolska linia telefoniczna - informacje i konsultacje dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.).  
Informacje i konsultacje udzielana są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00.