Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych mają obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia. W celu wyjaśnienia zasad wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prezentujemy, w formie pliku PDF do pobrania, zbiorczą informację na ten temat.


foto na stronie Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych