Urząd Stanu Cywilnego w Sandomierzu uprzejmie informuje, iż jak co roku, tak i tym razem, organizuje jubileusz z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego dla par, które są zameldowane na terenie miasta Sandomierza.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o składanie w terminie do dnia 15 maja 2018  roku w siedzibie tut. USC, stosownych wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Poniżej zamieszczamy formularz wymaganego wniosku. Druki wniosków dostępne są również w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu, Rynek 1 (Ratusz).   

medale - wniosek.doc