Ściany boczne i sklepienia nad ołtarzem w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny ozdobione są freskami bizantyjsko-ruskimi, jednymi z czterech zachowanych tego typu w Polsce. Malowidła wykonane techniką fresku na świeżym tynku ufundował król Władysław Jagiełło ok. 1420 roku.

Za głównego wykonawcę fresków uznaje się nieznanej narodowości popa Hayla. W 1713 roku ściany prezbiterium pobielono i dopiero w 1887 roku, przez przypadek, odkryto zapomniane freski. Treścią zachowanych do nowożytnych czasów malowideł są sceny z życia Jezusa i Matki Boskiej. Gruntownej konserwacji freski zostały poddane na początku XX wieku. Z kolei w ramach realizowanego w latach 2008-2011 projektu prace konserwatorskie przeprowadzono w części wschodniej bazyliki katedralnej, czyli w prezbiterium, kaplicy Najświętszego Sakramentu oraz w zakrystiach: kanonickiej, wikariackiej i mansjonarskiej. Prace przeprowadzono dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu Miasta Sandomierza.

Dzięki tej inwestycji jedno z piękniejszych w Polsce wnętrz katedralnych odzyskało swój dawny blask. Zdecydowanie największą wartość artystyczną w tym zespole stanowią odnowione freski bizantyjsko-ruskie z fundacji króla Władysława Jagiełły.