Jeden z najwybitniejszych kompozytorów i instrumentalistów epoki renesansu urodził się w Sandomierzu około 1535 roku (zmarł po 1591 r). Rodzice Mikołaja Gomółki - Tomasz i Katarzyna - byli mieszczanami sandomierskimi. Mieszkali w kamienicy przy rynku Starego Miasta. Na ścianie budynku od ulicy Sokolnickiego wmurowana jest tablica o tym przypominająca. Gomółka był dworzaninem królewskim, muzykiem.

Przez kilka lat należał do kapeli dworskiej króla Zygmunta Augusta. Później próbował robić karierę w rodzinnym mieście. Pełnił funkcję ławnika, podwójcego, parał się handlem. Prawdopodobnie kłopoty finansowe pchnęły go ponownie w stronę dworu i muzyki. Na zlecenie biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego skomponował melodię do psalmów - poetyckiej modlitwy zaczerpniętej z Biblii.

Na wybór Gomółki jako kompozytora miał zapewne wpływ sam mistrz z Czarnolasu. Zdaniem historyków utrzymywali oni ze sobą kontakty. Obaj przebywali na dworze królewskim a ulubiona rezydencja Kochanowskiego znajduje się w odległości 80 km od Sandomierza. Minęło 420 lat od chwili wydania drukiem Psałterza Dawidowego w przekładzie Jana Kochanowskiego i Melodii na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki. Dzieła te są ściśle ze sobą połączone, ponieważ od samego początku psalmy miały charakter modlitwy śpiewanej. Już w wieku XVI introligatorzy oprawiali je jak jeden wolumin