12 czerwca 1999 roku pozostanie dla sandomierzan datą wyjątkową. Tego upalnego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II stanął na ziemi sandomierskiej. Nigdy wcześniej to miasto nie było świadkiem takiego wydarzenia i - jak twierdzą jego mieszańcy - już nigdy się to nie powtórzy...

Na Rybitwach witały Ojca Świętego dwie diecezje: sandomierska i polowa Wojska Polskiego. Kampania honorowa, wielobarwne mundury i zbroje, leśnicy, harcerze i harcerki oraz pół miliona wiernych z całego kraju. Do chwili wyboru biskup, arcybiskup, kardynał Karol Wojtyła Diecezję Sandomierską odwiedzał kilkanaście razy.

Fragmenty homilii:
"Ze czcią pozdrawiam prastary Sandomierz tak bardzo mi bliski"... "Jest bowiem Sandomierz wielką księgą wiary naszych przodków. Zapisali w niej wiele stronic święci i błogosławieni". Utaiła się bowiem w tym mieście jakaś przedziwna siła, której źródło tkwi w chrześcijańskiej tradycji". "Mówię te słowa do wszystkich obecnych na tej Eucharystycznej ofierze, ale w szczególny sposób kieruję je do licznie zgromadzonej tu młodzieży, do żołnierzy służby zasadniczej i do harcerzy. Głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości".


Po więcej informacji odsyłamy na stronę Diecezji Sandomierskiej.