12 października 2007 roku odbyła się w sandomierskim Ratuszu uroczysta sesja naukowa poświęcona jednemu z najbardziej popularnych minerałów ostatnich lat – krzemieniowi pasiastemu. Organizatorami imprezy byli: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz galeria autorska Cezarego Łutowicza „Gold & Silver Galery”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza, Pan Wojciech Kruk – Przewodniczący Rady Nadzorczej „W. Kruk S.A.” oraz Pan Andrzej Bielak – Prezes Stowarzyszenia Twórców Form Złożonych. Okazją do spotkania artystów, naukowców oraz miłośników krzemienia pasiastego stał się jubileusz 35-lecia pracy twórczej Pana Cezarego Łutowicza – znanego sandomierskiego artysty jubilera, miłośnika minerałów, osoby która uczyniła krzemień pasiasty znanym na całym świecie. Podczas jubileuszowej sesji licznie zebrani dyskutanci omawiali szereg zagadnień związanych z krzemieniem pasiastym w ujęciu naukowym, warsztatowym, artystycznym i socjologicznym. Podobne spotkania pomagają promować jeden z piękniejszych minerałów, ale przede wszystkim upowszechniają wiedzę o naszym pięknym mieście, który staje się światowym centrum tego rzadko spotykanego kamienia jubilerskiego.