Najszlachetniejsza odmiana krzemienia pasiastego występuje w jedynym miejscu na świecie w dawnej (od XII w.) „Ziemi Sandomierskiej”. W Sandomierzu powstała pierwsza biżuteria z krzemieniem pasiastym (1972r.). Tu od roku 2000 odbywają się Warsztaty Złotnicze pod tytułem „Krzemień pasiasty- kamieniem optymizmu. W stałej ekspozycji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu znajduje się jedyna w świecie kolekcja biżuterii z tym kamieniem (od roku 2004). W naszym mieście odbyła się pierwsza  sesja naukowa pt. „35 lat krzemienia pasiastego w biżuterii” (2007r.). Na sesji tej ogłoszono nazwę „Sandomierz Światową Stolicą Krzemienia Pasiastego”. W roku 2011 zorganizowano w  nadwiślańskim grodzie „I Festiwal Krzemienia Pasiastego”. Wytworzyła się tradycja obróbki, oprawy oraz sprzedaży biżuterii z „kamieniem optymizmu”. Krzemień pasiasty był klejnotem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej- słusznie bo to tylko polski kamień - „rzadszy niż diament”…