Hotel „Basztowy” ***

tel. 15 833 34 50

www.hotelbasztowy.pl

e-mail: recepcja@hotelbasztowy.pl

Pl. Ks.J.Poniatowskiego 2

55 miejsc
pok. 1,2 osobowe z łaz.

Hotel „Grodzki” **

tel. 15 832 24 23

www.hotelgrodzki.pl

e-mail: recepcja@hotelgrodzki.pl
ul. Mickiewicza 38
46 miejsc
pok. 2,3 osobowe z łaz.  

Hotel „Imperial Residence” ***

tel. 15 832 77 08, 15 832 60 88

www.imperialresidence.pl

e-mail: rezerwacje@imperialresidence.pl

ul. Różana 21
72 miejsca

pok. 1,2 osobowe 

Hotel „Korona” ***

tel. 15 834 44 28

www.hotelkorona.eu

e-mail: rezerwacje@hotelkorona.eu

ul. Słowackiego 6

30 miejsc
pok. 1,2 osobowe z łaz.

Hotel "Mały Rzym" ***

tel. 15 644 90 90, 535 449 090

www.malyrzym.pl

e-mail: recepcja@malyrzym.pl

ul. Okrzei 9

112 miejsc

pok. 1,2,3,4 osobowe
z łazienkami

Hotel „Pod Ciżemką” ***

tel. 15 832 05 50

www.hotelcizemka.pl

e-mail: recepcja@hotelcizemka.pl     
Rynek 27
18 miejsc
pok. 2 osobowe z łaz.

Hotel „Sarmata” ***
Zespół Dworski

tel. 15 833 47 00

www.hotelsarmata.pl

e-mail: recepcja@hotelsarmata.pl
ul. Zawichojska 2
127 miejsc

pok. 1,2,3,4 osobowe
z łaz.

(park. strzeż.)

„Hotel Flisak”

tel. 15 832 31 30, 887 399 551

www.hotelflisak.pl

e-mail: biuro@hotelflisak.pl

ul. Mały Rynek 2   

32 miejsca


W przypadku szczegółowych pytań dotyczących bazy noclegowej prosimy kontaktować się z Centrum Informacji Turystycznej
w Sandomierzu, Rynek 20, tel: 15 644 61 05.