Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta-Bulwar Piłsudskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu, Oś Priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.

Dzięki pogłębieniu i oczyszczeniu kanału portowego (Stary Port) miejsce to stało się doskonała bazą rekreacyjną, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą cieszyć się obcowaniem z nadwiślańską przyrodą oraz z architekturą miasta, pływając rowerkiem wodnym bądź kajakiem po stworzonej zatoczce. Nadwiślański bulwar zyskał również nowoczesny Budynek Sportów Wodnych, który z uwagi na możliwe zagrożenie powodziowe tego miejsca, posadowiony jest na słupach. Obiekt został zbudowany w nowoczesnej bryle architektonicznej, nawiązującej jednocześnie do żeglarskich motywów i tradycji tego miejsca.

W rejonie bulwaru wiślanego powstały parkingi oraz przystań (port), którą tworzą zacumowane do brzegu modułowe pomosty pływające. Nie zabrakło także nowych stanowisk postojowych dla Sandomierskiej Żeglugi Pasażerskiej, a także miejsca stanowiącego główną atrakcję dla dzieci tj. placu zabaw. Z myślą o koncertach i imprezach plenerowych na bulwarze stanęła scena. Na Bulwarze, z chwilą zakończenia inwestycji, rozpoczął swoje funkcjonowanie Punkt Informacji Turystycznej. Wzdłuż brzegu Wisły powstała również wspaniała promenada, po której spacerują mieszkańcy i turyści, podziwiając malownicze widoki miasta położonego nad królową polskich rzek.

Dzięki tym ważnym przedsięwzięciom inwestycyjnym dla turystów i mieszkańców otwarta została nowoczesna, interesująca ze względów historycznych i niezwykle atrakcyjna pod względem rekreacji przestrzeń miejska, wykraczająca poza tereny Starego Miasta.