Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego, która znajduje się na Bulwarze im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu. Poniżej przedstawiamy regulamin przystani oraz wypożyczalni sprzętu pływającego. Dodatkowo prezentujemy cennik wypożyczalni.

Korzystanie z przystani i wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązującego regulaminu. Na terenie Przystani mogą przebywać wyłącznie osoby trzeźwe, korzystające z wypożyczalni sprzętu pływającego lub własnego sprzętu wodnego.
 
1. Na Przystani należy zachować ostrożność. Kąpiel, wędkowanie oraz spożywanie alkoholu  na tym terenie są zabronione. Przystań i wypożyczalnia sprzętu pływającego czynne są od 10:00 do 20:00. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie osobom pełnoletnim, które okazały dokument tożsamości oraz odpowiedni dokument uprawniający do prowadzenia sprzętu pływającego. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne, wiosła) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład osoby niepełnoletnie  na własną odpowiedzialność. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego nie wypożyczamy. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.

2. Użytkownikom sprzętu pływającego zabrania się: wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu, wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych, odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru, picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą.

3. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom, używania sprzętu asekuracyjnego (szczególnie osoby nie umiejące pływać powinny podczas rejsu mieć na sobie kamizelkę ratunkową). Przed zakupem biletu zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas korzystania z jednostek pływających. W przypadku uszkodzenia  sprzętu pływającego, awarii lub przedłużenia wynajmu. Użytkownik  zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia administratora Przystani. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody. W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu  jest wstrzymane. Możliwość cumowania sprzętu pływającego w obrębie Przystani przez osoby trzecie należy ustalać każdorazowo z administratorem Bulwaru. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z wypożyczalni sprzętu pływającego będą czuwać ratownicy WOPR. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu będą wyciągane sankcje określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

 

Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego


Lp.

Nazwa

Cena brutto

1

Kajak – 60 min.

13,00 zł

1a

Sandomierska Karta Mieszkańca

12,35 zł

2

Rower wodny - 60 minut

16,00 zł

2a

Sandomierska Karta Mieszkańca

15,20 zł

3

Łódź wiosłowa - 60 min

16,00 zł

3a

Sandomierska Karta Mieszkańca

15,20 zł

4

Żaglówka - 60 min

39,00 zł

4a

Sandomierska Karta Mieszkańca

37,05 zł

5

Łódź motorowa - 20 minut

65,00 zł

5a

Sandomierska Karta Mieszkańca

61,75 zł

6

Korzystanie z sanitariatów 

3,00 zł

7

Wypożyczenie roweru - 60 min

13,00 zł

7a

Sandomierska Karta Mieszkańca

12,35 zł

7b

Następna godzina wypożyczenia roweru

3,00 zł

8 Opłata parkingowa, samochód os. - 1 godz.  3,00 zł
9 Opłata parkingowa, autokar - 1 godz.  5,00 zł


Przystań wodna MOSiR Sandomierz

Lp. Nazwa usługi godz doba miesiąc sezon opłata pakiet dobowy
          maj-październik jednorazowa sanit./energia
1 Wodowanie łodzi (slipowanie)     60,00 zł 180,00 zł 10,00 zł  
2 Cumowanie łodzi do przystani 4,00 zł 30,00 zł 150,00 zł 600,00 zł    
3 Cumowanie przy palach cumowniczych   50,00zł/szt.        
4 Korzystanie z prysznica         13,00 zł 30,00 zł/os.
5 Korzystanie z umywalki         4,00 zł  
6 Korzystanie z miejsca do mycia naczyń         4,00 zł  
7 Korzystanie z WC         3,00 zł  
8 Korzystanie z energii elektrycznej 4,00 zł        


Kontakt
Bulwar im. Józefa Piłsudskiego
Informacja Turystyczna
tel.: 15 644 62 84
e-mail: bulwar@mosir.sandomierz.pl