kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społecznościowe

Zabytki

 • Podziemna Trasa Turystyczna

     Podziemna Trasa Turystyczna to udostępniona do zwiedzania część kilkukondygnacyjnych komór i chodników znajdujących się pod Starym Miastem. Ich powstaniu sprzyjała zalegająca na tym terenie gruba warstwa lessu. Drążone korytarze pełniły w minionych wiekach rolę składów kupieckich, w których przechowywano...

  więcej
 • Brama Opatowska

  Brama Opatowska -  zbudowana w XIV - XVI w. - jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce. Nieopodal pozostały fragmenty średniowiecznych murów obronnych oraz furta dominikańska tzw. "Ucho Igielne". Gotycka brama wjazdowa do miasta wzniesiona w XIV wieku z fundacji...

  więcej
 • Zamek

  Zamek - wzniesiony w XIV w. na miejscu dawnego grodu, później przebudowany, jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych.Zamek zbudowano na miejscu pierwotnej warowni istniejącej na wzgórzu co najmniej od X w. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie pierwotnego grodu....

  więcej
 • Ratusz

  Ratusz - jest jednym z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Zbudowany w XIV w. pierwotnie w kształcie wieży. Rozbudowany w XV w. uzyskał plan wydłużonego prostokąta, natomiast w XVI w. został zwieńczony attyką. Na początku XVII w. przybudowano od zachodu wieżę. Ratusz...

  więcej
 • Bazylika Katedralna

  Katedra - wzniesiona w XIV w., gotycka, zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Posiada wyposażenie wewnętrzne z XV - XVII wieku (freski bizantyjsko - ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby). Bazylika Katedralna wzniesiona została w miejscu pierwotnej...

  więcej
 • Dawny klasztor o.o. Dominikanów

  Pozostałości klasztoru Dominikanów (drugiego) przy nieistniejącym kościele św. Marii Magdaleny (XVII / XIX w) a także kamienica z XIV/XV stulecia, zwana domem Jordana, w której zatrzymał się w maju 1809 roku ks. Józef Poniatowski wizytujący oddziały gen. Michała Sokolnickiego po zdobyciu Sandomierza. Dziś...

  więcej
 • Kościół św. Jakuba

  Dominikański kościół św. Jakuba w Sandomierzu  - podwójne sanktuarium: Matki Bożej Różańcowej oraz bł. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich W 1226 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż postanowił sprowadzić dominikanów do Sandomierza, a w latach 1226 – 1250 wzniesiono obecny...

  więcej
 • Dom Długosza

  Dom Długosza zbudowany w 1476 r. z fundacji słynnego historyka - jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Wewnątrz mieści bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Ufundowany został w 1476 roku przez historyka Jana Długosza, kanonika sandomierskiego dla księży mansjonarzy, wikariuszy katedry. W...

  więcej
 • Pałac Biskupi

  Pałac Biskupi -  wzniesiony w latach 1861-64 z materiałów pochodzących z rozbiórki kościołów Marii Magdaleny i św. Piotra. Klasyczny, zwieńczony niską attyką ma na piętrze podziały pilastrowe oraz fryz z popiersiem w medalionach. Narożnik północno-zachodni w formie półkolistego ryzalitu mieści na...

  więcej
 • Collegium Gostomianum

  Collegium Gostomianum - wzniesione na początku XVII w., późnorenesansowe, zachowało pierwotny kształt architektoniczny i funkcję. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce. Zachowało się "szkolne" skrzydło dawnego kolegium jezuitów, ufundowane w 1602 roku przez Hieronima Gostomskiego - wojewodę poznańskiego i...

  więcej
 • Kościół św. Pawła

  Kościół św. Pawła, który powstał w XV / XVII w., posiada bogatą dekorację sztukatorską i barokowe wyposażenie wnętrza. Kościół ufundowany został w 1226 roku przez biskupa Iwona Odrowąża. Pierwotnie była to drewniana świątynia, na miejscu której w wieku XV wzniesiono obecną,...

  więcej
 • Kościół św. Michała

  Kościół św. Michała wraz z zespołem dawnego klasztoru Benedyktynek został wzniesiony w ciągu XVII wieku z fundacji Zofii Sieniakowskiej według projektu Michała Linka. Kościół jest jednonawowy, nakryty sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi podtrzymywanymi przez zdwojone, jońskie pilastry. Kościół poprzedza niewielki ogródek oddzielony od ulicy ogrodzeniem i...

  więcej
 • Kościół św. Józefa

  Kościół św. Józefa wraz z zespołem dawnego klasztoru Reformatów wzniesiony w XVII w. Kościół św. Józefa jest najmłodszym z zabytkowych kościołów Sandomierza. Zbudowany w latach 1679-89 z cegły pochodzącej z rozbiórki zamku w Zawichoście. Spalony w 1809 roku, wielokrotnie przebudowywany, zachował w...

  więcej
 • Kościół św. Ducha

  Kościół św. Ducha wraz z zespołem dawnego szpitala św. Ducha - fundowany w 1292 r., wzniesiony w XIV w., przebudowany w XIX. Kościół wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Jest jednym z...

  więcej
 • Kamienice mieszczańskie

  Kamienice mieszczańskie wokół Rynku Starego Miasta wznoszone od XV w. zachowały w swoich murach wiele cennych detali architektonicznych świadczących o bogatej przeszłości historycznej tych budynków.

  więcej
 • Furta Dominikańska

  Furta Dominikańska – potocznie zwana (ze względu na specyficzny kształt) „Uchem Igielnym” jest jedyną zachowaną furtą spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych Sandomierza, ufundowanych przez Kazimierza Wielkiego w poł. XIV wieku. Furta zyskała miano dominikańskiej ponieważ stanowiła najkrótsze...

  więcej
 • Dzwonnica katedralna

  Dzwonnica przy Bazylice Katedralnej - wysoka, wzniesiona z kamienia barokowa dzwonnica została wybudowana w latach 1737 - 1743. To świadek najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta. Dziś we wnętrzach obiektu udostępnionego dla turystów można podziwiać wspaniałą więźbę dachową, zobaczyć przyciągające uwagę, podświetlone dzwony oraz...

  więcej
 • Dawna Synagoga

  Dawna Synagoga - powstała w XVII / XVIII w. - obecnie siedziba Archiwum Państwowego. Sandomierska gmina żydowska należała w średniowieczu do największych i najważniejszych w Małopolsce. Budynek wzniesiono w XVII w. W XVIII w. dobudowano od północy dom kahału. Obecnie mieści...

  więcej
 • Spichlerz

  Spichlerz został zbudowany w XVII wieku a przebudowany w XIX wieku. Jest to jedyny zachowany spichlerz sandomierski. Niegdyś pod mury tej budowli podchodziła Wisła. Teraz dzieli go od rzeki nasyp drogowy.  Budynek był wielokrotnie przebudowywany.  W 1908 roku zaadaptowano go na cele...

  więcej