Pozostałości klasztoru Dominikanów (drugiego) przy nieistniejącym kościele św. Marii Magdaleny (XVII / XIX w) a także kamienica z XIV/XV stulecia, zwana domem Jordana, w której zatrzymał się w maju 1809 roku ks. Józef Poniatowski wizytujący oddziały gen. Michała Sokolnickiego po zdobyciu Sandomierza. Dziś mieści się tu Urząd Miejski.