Kościół św. Pawła, który powstał w XV / XVII w., posiada bogatą dekorację sztukatorską i barokowe wyposażenie wnętrza. Kościół ufundowany został w 1226 roku przez biskupa Iwona Odrowąża. Pierwotnie była to drewniana świątynia, na miejscu której w wieku XV wzniesiono obecną, gotycką budowlę. Jednonawowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium budowla gotycka została przebudowana w XVII wieku i XVIII wieku. Z barokową przebudową wiąże się sztukatorska dekoracja sklepień i snycerskie wyposażenie wnętrza - ołtarze, chór organowy, stalle w prezbiterium i ambona, polichromowane i złocone. Kościół otoczony jest starym murem, przy którym barokowa dzwonnica i bramka z piękną kutą kratą - z końca XVII wieku - i plebanią w typie drewnianego dworku tworzą bardzo malowniczy zespół.