Spichlerz został zbudowany w XVII wieku a przebudowany w XIX wieku. Jest to jedyny zachowany spichlerz sandomierski. Niegdyś pod mury tej budowli podchodziła Wisła. Teraz dzieli go od rzeki nasyp drogowy.  Budynek był wielokrotnie przebudowywany.  W 1908 roku zaadaptowano go na cele mieszkalne.