LAUREACI XIII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

Nagrody równorzędne
Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne „Gate” z Rzeszowa

Za społeczną, szeroko zakrojoną i różnorodną działalność edukacyjną, poprzez spektakle Teatru Przedmieście, który w ramach projektu „Na teatralnym szlaku” dociera do odległych i małych miejscowości. Za inicjatywy: „Literatura i teatr. Wieczory literackie z mistrzami słowa”, „Preteksty kulturalne. Dziedzictwo ukraińskie”, festiwal „Buda jarmarczna” nawiązujący do sztuki Tadeusza Kantora.

Dr Izabela Krasińska
Za książkę Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864-1914 (Radom 2015), wnikliwie ukazującą ludzi oraz wydarzenia, które wywarły istotny wpływ na podtrzymanie polskości w trudnym okresie zaborów. Za zebrany materiał archiwalny, świadczący o rzetelnym warsztacie kwerendalnym i naukowym Autorki.


LAUREACI XII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I Nagroda

Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” za aktywną działalność na rzecz mniejszości białoruskiej, prowadzenie lokalnego muzeum oraz utrwalanie przez członków stowarzyszenia tożsamości narodowej wśród młodzieży.

II Nagroda

Akademii Kobiet Twórczych z Sandomierza, zrzeszająca panie z różnych zawodów i środowisk powiatu sandomierskiego, za kultywowanie tradycji poprzez organizowanie warsztatów twórczych oraz spotkań.

III Nagroda

dr Piotr Sławiński z Sandomierza za liczne publikacje dotyczące odkryć mniejszości religijnych na terenie ziemi sandomierskiej. 


LAUREACI XI EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Adam Kazimierz Podgórski z Rudy Śląskiej - za szeroką działalność ekologiczną i edukacyjną, prowadzoną w ramach przez siebie założonego Towarzystwa Przyjaciół Drzew oraz za pracę w Rudzkim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw.
II nagroda
Jerzy Jakubów z Kowa
r - za rekonstrukcję kolejowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na pracownię graficzną, unikatową kolekcję lasek i kijów pasterskich oraz za dokumentowanie bądź reaktywowanie niektórych elementów dawnej obrzędowości pasterskiej.
III nagroda
Józef Myjak z Sandomierza
 - za wieloletnią aktywność utrwalającą lokalne dziedzictwo kulturowe okolic Sandomierza i istotny wkład autorski w monografię „Ożarów. Dzieje miasta i gminy”.


LAUREACI X EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby 
- za działalność ekologiczno - kulturową, będącą odpowiedzią na współcześnie szczególnie istotny problem bycia człowieka w środowisku przyrodniczym, prowadzoną w niekonwencjonalnej formie oraz przekraczającą wąską przestrzeń obszarową.
II nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
 - za zespołową pracę kulturalno - edukacyjną na kilku polach, angażującą i integrującą lokalną społeczność z pominięciem barier wiekowych, realizowaną w małym środowisku z wykorzystaniem możliwości zewnętrznych.
III nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Będzina 
- za bardzo szeroką i wszechstronną działalność zwróconą ku przyszłości z uwzględnieniem przeszłości.

LAUREACI IX EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

 
I nagroda
Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z Sandomierza
 - za przykładową działalność wspierającą prace Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.
II nagroda
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”
 - za zorganizowanie „Ludzi Juranda”, obywatelskich patroli zwiększających bezpieczeństwo miejscowości o charakterze wypoczynkowym.
III nagroda
Dr Adam Wróbel z Dobrzyńsko - Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego w Toruniu
 - za przykład troski o stałą pamięć w rodzinnej wsi o Jerzym Pietrkiewiczu, pisarzu emigracyjnym z Londynu.

 

LAUREACI VIII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”
 - za szeroką działalność o charakterze ekologicznym i upowszechnieniowym w oparciu o fundusze zewnętrzne.
II nagroda
Pan Wojciech Załęski z Supraśla
 - za szczególny wkład w badania i kolekcjonerstwo archeologiczno - etnograficzne oraz prace wydawnicze.
III nagroda
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogów
 - za przykład życia wspólnotowego i obywatelskiego we własnej wsi.

LAUREACI VII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Stefan Szmidt i Alicja Jachiewicz-Szmidt z Nadrzecza k. Biłgoraja 
- twórcy „Domu Służebnego Polskiej Sztuki, Słowa, Muzyki i Obrazu”. W środowisku wiejskim dwoje aktorów warszawskich zorganizowało niezwykłe miejsce aktywnie uprawianej sztuki teatralnej, malarskiej i muzycznej przez profesjonalistów oraz, co bardzo ważne, mieszkańców okolicznych wsi.
II nagroda
Piotr Mankiewicz z Radzionkowa na Śląsku
 - społeczny założyciel i organizator „Muzeum Chleba”. Placówka przygotowała ekspozycję poświęconą historii chleba, wydaje fachowe czasopisma „Klient”, „Piekarz”, „Cukiernik”, bierze udział w różnych imprezach promujących szacunek dla chleba i tradycje jego wypieku.
III nagroda
Jan Puk z Trześni k. Sandomierza
 - etnograf-amator. Od lat z wielkim poświęceniem i sercem utrwala tradycje ludowe w szczególności lasowiackie, poprzez osobistą troskę o jej ciągłość, edukację młodzieży szkolnej oraz własną wytwórczość.
III nagroda
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu
. Istnieje od 15 lat, zrzesza 500 członków, wydaje własny biuletyn oraz, co istotne, żywo uczestniczy w życiu szkoły i miasta.


LAUREACI VI EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie 
- za udział w badaniach archeologicznych w Masłomęczu, prowadzonych od 25 lat wraz z naukowcami z różnych ośrodków, dzięki którym region o niskiej atrakcyjności ekonomicznej i turystycznej zaistniał w szerszej, międzynarodowej świadomości.
II nagroda
Ksiądz dr hab. Wilhelm Gaj - Piotrowsk
i – za podarowanie cennego i bogatego zbioru muzealiów, a tym samym stworzenie podstawy dla powstania Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz dla jego rosnącej roli w regionie.
II nagroda
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia 
- za służbę miastu trwającą 70 lat, wszechstronną działalność wśród członków na miejscu i w Oddziale Krakowskim.
III nagroda
Czasopismo „Europejczyk”
 - za redagowane i wydawane w Gimnazjum w Wilczycach pod Sandomierzem, którego zarówno zasięg jak i problematyka daleko wykracza poza teren szkoły, a nawet gminy.

LAUREACI V EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Unitis Viribus - Towarzystwo Przyjaciół Słońsk
a - za szczególnie interesującą i pomysłową propozycję promowania własnego regionu. Towarzystwo powołało „Rzeczpospolitą Ptasią” (chodzi o rezerwat „Ujście Warty”) z własną konstytucją, kodeksem obserwatora, obywatelami, paszportami i rządem oraz praktykuje bardzo atrakcyjną formę edukacji ekologicznej.
II nagroda
Stanisław Zagórski z Łomży

Nagroda indywidualna za redakcję cennego cyklu wydawnictw wspomnieniowych („Wschodnie losy Polaków” - 6 tomów, „Zachodnie losy Polaków” - 3 tomy i inne). oraz za zainicjowanie Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera..
III nagroda
Bożena Muchul i Maria Pałkus

Dwie równorzędne Nagrody dla nauczycielek szkoły w Złotej pod Sandomierzem, za szczególnie aktywną pracę wychowawczą i edukacyjną w duchu Aleksandra Patkowskiego.

LAUREACI IV EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Towarzystwo Miłośników Piwnicznej
 - za opiekę nad Muzeum Regionalnym, troskę o ginące lokalne tradycje ludowe, wręczanie dyplomu „Honorowy Letnik”, pamięć o cmentarzu żydowskim o raz bliską współpracę z samorządem lokalnym.
II nagroda
Jan Ziobroń z Radomyśla Wielkiego
 - za redagowanie i wydawanie w trudnych warunkach miesięcznika „Ziemia Radomyska” oraz budowanie zrozumienia między Polakami i Żydami.
III nagroda
Adam Nycz z Iwonicza Zdroju
 – za udział w pracach remontowych przy starym kościele w Iwoniczu, wznowienie koncertów zdrojowych, edukację muzyczną młodzieży oraz publikacje historyczne.

LAUREACI III EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Zbigniew Czarnuch z Witnicy 
- za szczególnie ciekawy projekt „Parku Drogowskazów”, wynikający z tradycji miejscowości położonej na trakcie komunikacyjnym, za organizowanie Spotkań na Starym Trakcie oraz powołanie polsko - niemieckiego Stowarzyszenia Edukatio Pro Europa Viadrina.
II nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Janowca
 - za kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzi o odmiennych poglądach, szeroką działalność wydawniczą oraz cykle „Janowieckie Spotkanie Historyczne” i „Zimowe Spotkania Janowieckie”.
III nagroda
Krzysztof Burek z Warszawy
 - za wzorcowe redagowanie i wydawanie „Zeszytów Sandomierskich”
Tadeusz Wiącek z Kielc - za szczególne i liczne osiągnięcia autorskie, redaktorskie dotyczące Kielc oraz regionu.

LAUREACI II EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Mikołaj Buszko z Hajnówki -
 za zorganizowanie 18 Festiwali Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
II nagroda
Witold Piwoński z Żar
 - za popularyzację słowiańskich tradycji wschodnio - łużyckich oraz za prezesurę w Stowarzyszeniu Promocji Wschodnich Łużyc.
III nagroda
Krzysztof Kołtun z Chełma
 - za działalność jednoczącą byłych Wołynian rozsianych po świecie oraz utrwalanie ich dorobku kulturowego.

Wyróżnienie:
Władysław Duma 
- Dominek z Tarnobrzega – za monografię wsi Jeziórko, która została zlikwidowana w wyniku rozbudowy kopalni siarki.

LAUREACI I EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Stanisław Pajka z Ostrołęki
 – za wszechstronną działalność dokumentującą i utrwalającą odrębność etniczną Kurpiów.
Ks. Bogdan Stanaszek z Sandomierza - za trwałą więź z miejscem urodzenia (Brzostek), przejawiającą się powołaniem Klubu Miłośników Ziemi Brzosteckiej, różnorodnymi pracami autorskimi oraz redakcyjnymi.
II nagroda
Andrzej Romańczuk z Białegostoku
 - za działalność na rzecz mniejszości rosyjskiej w Polsce.
Leszek Walkowicz z Łebna – za założenie w Łebnie kaszubskiej izby regionalnej.

/źródło: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu/