Przypominamy że trwa kolejna edycja konkursu „Bonum Publicum” Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego. Patronem Nagrody jest Aleksander Patkowski (1890-1942), regionalista, pedagog oraz pisarz.

   Zainicjowany w 1998 roku konkurs doczekał się kolejnej edycji. Oczekujemy zgłoszeń od wszystkich, którzy swoją twórczą postawą budują wizerunek Polski nowoczesnej, kreatywnej, godnej pełnego uczestnictwa w zjednoczonej społeczności europejskiej.

  Szczególnie zależy nam na zgłaszaniu do konkursu publikacji dotyczących ziemi sandomierskiej.

  Mamy nadzieję, że regulamin konkursu, zachęci Państwa do udziału w tej szlachetnej rywalizacji, której celem jest pomnażanie dobra publicznego.

REGULAMIN

§ 1

Nazwa nagrody: „Bonum Publicum” Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego.

§ 2

Fundatorem Nagrody jest Burmistrz Miasta Sandomierza.

§ 3

Organizatorem Nagrody jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, a w Edycji Młodzieżowej I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

§ 4

Celem Nagrody jest zachęta do kontynuowania działań indywidualnych i zbiorowych, nawiązujących do dorobku i osiągnięć Aleksandra Patkowskiego, wyzwalanie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności lokalnych, oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn.

§ 5

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

I. Za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący  szansą na zaangażowanie obywateli.

II. Za publikacje książkowe poświęcone historycznej ziemi sandomierskiej, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

§ 6

Przyznawana jest w formie okolicznościowych statuetek oraz dwóch, równorzędnych Nagród pieniężnych.

§ 7

Nagrodę przyznaje się osobom prywatnym bądź organizacjom pozarządowym.

§ 8

Nagroda przyznawana jest co rok.

§ 9

Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody mają instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

§ 10

Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (opisowej, sprawozdawczej, fonograficznej, fotograficznej oraz książkowej) pod adresem:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
27 - 600 Sandomierz

Nadesłane materiały stanowić będą Archiwum Współczesnego Regionalizmu Polskiego przy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

§ 11

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie decyzji Jury nastąpi we wrześniu.