"Artyści dla Sandomierza" - koncert charytatywny na rzecz powodzian