11 października 2007 roku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu obchodziła jubileusz 100 – lecia powstania. Uroczystości z tym związane rozpoczęły się od mszy św. w kościele św. Józefa w Sandomierzu, którą w intencji założycieli, byłych i obecnych pracowników MBP w Sandomierzu odprawił ks. bp. Marian Zimałek. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Honorowy patronat nad imprezą objął Kazimierz Michał Ujazdowski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza.

Powitania uczestników uroczystości dokonała Barbara Rożek Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. Wśród obecnych gości byli m.in.: Lech Janiszewski V-ce Wojewoda Świętokrzyski, Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza, Janusz Sochacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, Małgorzata Kowalińska V-ce Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Antoni Gawron Rektor Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu, Andrzej Dąbrowski Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Zofia Czub Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,  ks. Andrzej Rusak Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, ks. Barzycki Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli. 

Wielu spośród zaproszonych gości wygłosiło okolicznościowe przemówienia, a wraz z nimi padło wiele ciepłych słów i życzeń składanych na ręce Pani Dyrektor. Zasłużeni pracownicy biblioteki otrzymali także odznaczenia. Następnie zaprezentowany został pokaz multimedialny pt. „Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, 1907-2007”, wygłoszone zostały także dwie prelekcje: Małgorzaty Chrzelest (MBP w Sandomierzu) pt. „Michał Świerzowicz – 1889-1954 – Nauczyciel, Bibliotekarz, Społecznik” oraz dr. Grzegorza Leszczyńskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. „Biblioteka – świątynią słowa”. Na zakończenie obchodów wystąpili muzycy z Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sandomierzu.