Wielkie inwestycje COP-u miały być prawdziwą szansą dla Sandomierza, który miał zostać stolicą powstałego w wyniku reformy administracyjnej kraju nowego województwa sandomierskiego. Wybitny regionalista i miłośnik uroków Sandomierszczyzny A. Patkowski, pisał: „Przebiegać będą przez Sandomierszczyznę liczne szlaki kolejowe: od Bałtyku do Morza Czarnego i od Bramy Morawskiej na Wschód, z Podkarpacia do stolicy i ze Śląska na Wołyń przez świętokrzyskie zagłębie staropolskie, przez żyzne obszary sandomierskie iść będzie wymiana bogactw naturalnych Polski. Buduje się Sandomierski Centralny Okręg Przemysłowy.”
Niestety, ogromna szansa jaką był rozwój COP-u nie mogła być wykorzystana. Wybuch II wojny światowej zaprzepaścił szansę rozwoju Polski, w tym również naszego miasta Sandomierza.

W tym miejscu należy wspomnieć o ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 5 maja 2007 r. w Sandomierzu. W dawnej stolicy COP-u odbędzie się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Co ważne podkreślenia - uroczystość ma patronat w osobie Pana prof. dra hab. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wspomnianych obchodów ma dojść do spotkania przedstawicieli miast, które uczestniczyły w tworzeniu oraz miały możliwość rozwoju w ramach COP-u.

Inauguracja tego ważnego wydarzenia dla całej społeczności lokalnej odbędzie się w Zamku Królewskim w Sandomierzu, który jest miejscem upamiętniającym okres świetności Rzeczpospolitej oraz samego Sandomierza. Program uroczystości przewiduje prezentacje miast COP-owskich na obszarze Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Pozwoli to na zapoznanie się z możliwościami oraz szansami rozwoju jakie dają miasta należące do historycznego już COP-u. Wspomniane miasta z pewnością zaprezentują wszystkie swoje najlepsze walory tak, aby przyciągnąć zarówno turystów, jak również potencjalnych inwestorów. Wcześniej, o godz. 10.00, w intencji twórców Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz społeczności miast kultywujących jego tradycje ks. prof. dr hab. Andrzeja Dzięga, Biskup Sandomierski, odprawi Mszę Św. w bazylice katedralnej. W ramach obchodów zostanie zaprezentowana również wystawa „Centralny Okręg Przemysłowy w dokumencie i fotografii archiwalnej”, która niewątpliwie przybliży wszystkim zainteresowanym historię tego ogromnego przedsięwzięcia gospodarczego realizowanego w okresie międzywojennym. Wystawa będzie miała miejsce w Ratuszu sandomierskim. Już dziś zapraszamy na te uroczystości.