Z okazji inauguracji obchodów 70-tej rocznicy utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego na ręce Burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego zostały nadesłane gratulacje i życzenia dla wszystkich uczestników. Kilka z nich prezentujemy poniżej.