12 czerwca 1999 roku pozostanie dla Sandomierzan datą wyjątkową. Tego upalnego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II stanął na ziemi sandomierskiej. Nigdy wcześniej to miasto nie było świadkiem takiego wydarzenia i jak twierdzą jego mieszańcy już nigdy się to nie powtórzy...


Na Rybitwach witały Ojca Świętego dwie diecezje, sandomierska i polowa Wojska Polskiego. Kampania honorowa, wielobarwne mundury i zbroje, leśnicy, harcerze i harcerki oraz pół miliona wiernych z całego kraju. Do chwili wyboru biskup, arcybiskup, kardynał Karol Wojtyła Diecezję Sandomierską odwiedzał kilkanaście razy.

Fragmenty homilii:

 "Ze czcią pozdrawiam prastary Sandomierz tak bardzo mi bliski". "Jest bowiem Sandomierz wielką księgą wiary naszych przodków. Zapisali w niej wiele stronic święci i błogosławieni". "Utaiła się bowiem w tym mieście jakaś przedziwna siła, której źródło tkwi w chrześcijańskiej tradycji".

 "Mówię te słowa do wszystkich obecnych na tej Eucharystycznej ofierze, ale w szczególny sposób kieruję je do licznie zgromadzonej tu młodzieży, do żołnierzy służby zasadniczej i do harcerzy. Głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości".