12 czerwca 1999 roku pozostanie dla Sandomierzan datą wyjątkową. Tego upalnego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II stanął na ziemi sandomierskiej. Nigdy wcześniej to miasto nie było świadkiem takiego wydarzenia i jak twierdzą jego mieszańcy już nigdy się to nie powtórzy...


Na Rybitwach witały Ojca Świętego dwie diecezje, sandomierska i polowa Wojska Polskiego.Kampania honorowa, wielobarwne mundury i zbroje, leśnicy, harcerze i harcerki oraz pół miliona wiernych z całego kraju. Do chwili wyboru biskup, arcybiskup, kardynał Karol Wojtyła Diecezję Sandomierską odwiedzał kilkanaście razy.

Fragmenty homilii
 "Ze czcią pozdrawiam prastary Sandomierz tak bardzo mi bliski". "Jest bowiem Sandomierz wielką księgą wiary naszych przodków. Zapisali w niej wiele stronic święci i błogosławieni". "Utaiła się bowiem w tym mieście jakaś przedziwna siła, której źródło tkwi w chrześcijańskiej tradycji".

 "Mówię te słowa do wszystkich obecnych na tej Eucharystycznej ofierze, ale w szczególny sposób kieruję je do licznie zgromadzonej tu młodzieży, do żołnierzy służby zasadniczej i do harcerzy. Głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości".

Więcej informacji na temat wizyty Ojca Świętego w Sandomierzu na stronie internetowej Diecezji Sandomierskiej pod linkiem: http://www.sandomierz.opoka.org.pl/jpii/index.php