Program współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Programem Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego proszę pobrać poniższy plik.